با توجه به نیاز روز افزون کشور به توسعه جایگاه فناوری اطلاعات و نیز مشکلات عدیده سازمان ها در این حوزه، نخستین همایش “چارچوب فناوری اطلاعات برای سازمان ها” با هدف ارائه “چارچوبی مفهومی جهت طراحی یا بازمهندسی ساختار IT در سازمان های امروزی” برگزار می شود.
چارچوب فناوری اطلاعات برای سازمانها (Enterprise Information Technology Framework) که به اختصار EITF نامیده می شود با دیدی کلان و جامع به بررسی مفاهیم فناوری اطلاعات در سطوح مختلف سازمان می پردازد.
این چارچوب در حقیقت یک نقشه راه و یک مدل مفهومی برای سازمانها در توسعه و استقرار سیستم های فناوری اطلاعات به حساب می آید.
عموما سازمان ها بودجه های فراوانی را در حوزه فناوری اطلاعات هزینه می کنند، اما متاسفانه معمولا خروجی این طرح ها با حجم سرمایه گذاری متناسب نیست و حتی گاها منجر به از دست رفتن فرصت های پیرامون سازمان ها می شود. این چارچوب می تواند بین کلیه ساختارها، برنامه ها و پروژه های حوزه فناوری اطلاعات سازمان یکپارچگی ایجاد کند و از این رو سازمان ها را در تخصیص بودجه، اولویت بندی طرح ها و توسعه یاری نموده و از این طریق نقش مهمی در کاهش ریسک پروژه های فناوری اطلاعات ایفا می نماید و کمک شایان توجهی به مقوله برنامه ریزی و توسعه سازمان می کند.
مهمترین ویژگی های این چارچوب عبارتست از:
۱٫ در نظر گرفتن نیازهای متعدد و متنوع سازمانها در کلیه بخش های حوزه فناوری اطلاعات
۲٫ انطباق شکلی و محتوایی با استانداردها ، ابزارها و متدهای روز دنیای فناوری
۳٫ قابلیت بروز شدن با تغییرات تکنولوژیک و بازار
۴٫ ساده و قابل درک بودن و امکان ارائه در سطوح مختلف مدیریتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد همایش به سایت WWW.EITF.IR  مراجعه نمایید.