در Agile :

همه چیز را یک جا ببینید. کسب و کار و تجارت را به عنوان دشمنی نامرئی تصور کنید و تیم توسعه را برای رسیدگی مستمر به مشتریان خود هماهنگ کنید.

 در فواصل زمانی منظم هر بار یک خروجی از محصول خود داشته باشید. با توسعه تکرارشونده می توانید هر چند هفته یا هر چند روز یک خروجی داشته باشید.

 کاهش ریسک. در Release ها با دوره های زمانی کوتاهتر، شما فرصت دارید تا بازخوردهای واقعی کاربران برنامه ها را ببینید، قبل از آنکه هزینه زیادی صرف کنید.

 یاد بگیرید، خود را با تغییرات تطبیق دهید، تحویل بدهید. دریافت بازخوردهای کاربران واقعی برنامه ها ، شما را با تغییرات بازار هماهنگ میسازد و میتوانید با دیدن خطاهای گذشته ، تیم خود را هر روز بهینه تر کنید.

 هر روز در کار خود اوج بگیرید. با استفاده از قوانین تکنیکی اجایل مانند TDD، Refactoring و تستهای اتوماتیک ، میتوانید همیشه محصولاتی با کمترین خطای ممکن را ارائه داده و در کار خود پیشتاز باشید.

 شفاف سازی کنید. در یک تیم چابک ، هرگز نباید چارت پیشرفت کار را روی دیوار رها کنید. اعضای یک تیم چابک باید اطلاعات دقیق و بروز را با سایر اعضا به اشتراک بگذارند.

 لذت کار در تیم چابک. در این تیم هر عضو میتواند هیجان و لذت کار در یک تیم واقعی که همیشه درست کار میکند را تجربه کند.