معرفی کتاب عبور از طوفان

راهنمای کاربردی شرکت های نوپا در ایران

2-374-1

 

یکی از کتاب هایی که مطالعه آنها در شروع هر کسب و کاری به کارآفرینان در کلاس هام پیشنهاد می دهم ، این کتاب است ، مهمترین ویژگی این کتاب که مطالعه آن را یک باید برای علاقه مندان به کارآفرینی و راه اندازی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا می نماید ، بومی بودن و لحن صمیمی و خودمانی کتاب است ، انتخاب نام این کتاب و تصویر روی جلد آن واقعا بیانگر محتوای این کتاب است ! در ادامه فهرستی از کتاب رو براتون آوردم ، فهرست کتاب خودش بیانگر ارزشمندی این کتاب است.

دوستانی که علاقه به تاسیس یک شرکت دارند ، حتما این کتاب را مطالعه نمایند ! بسیاری از ابهامات ،قوانین و راهکارها بر اساس بازار ایران و قوانین بومی کشورمان در این کتاب به تفضیل و کاربردی توضیح داده شده است. امید وارم که مفید واقع بشه !

فهرست مطالب کتاب

فصل ١: چطور شروع کنیم؟
مقدمه: ایده جالبی در ذهن دارید
١. دنبال چه هستید؟
٢. چند سوال مهم
٣. ویژگیهای لازم
۴. احتیاط کنید
۵. اخلاق حرفه ای یا خشت اول برکت
جمع بندی: درست مثل تب!
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ٢: بهبود ایده های خام
مقدمه: سخت ترین روش خوشبخت شدن
١. جداکردن ایده های “به درد بخور”
٢. فرمول موفقیت
٣. آشنایی مختصر با تحلیل بازار
۴. خطراتی که باید بررسی شوند
۵. تهیه برنامه
جمع بندی: سواری بر اسب وحشی
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ٣: نوشتن طرح تجاری
مقدمه: جادوی نوشتن
١. طرح تجاری چیست؟
٢. مزایای طرح تجاری
٣. برای نوشتن آماده شوید
۴. اجزای طرح تجاری
۵. باورهای غلط
۶. پرهیز از دام های رایج
٧. جذابیت
جمع بندی: تبریک
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ۴: حمایت از ایده
مقدمه: نگران نباشید
١. قاعده بازی
٢. مالکیت فکری در شرکت شما
٣. قراردادهای امتیاز
۴. قراردادهای عدم افشا
۵. نحوه برخورد با نقض کنندگان حقوق مالکیت فکری
جمع بندی: قواعد جدید بازی
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ۵: از نمونه اولیه تا محصول
مقدمه: هنوز ٧۵ درصد از کار باقی است
١. محصول نهایی چیست؟
٢. می توانید دل بکنید؟!
٣. خود را آماده کنید
۴. دغدغه های توسعه محصول
۵. دغدغه های توسعه بازار
۶. دغدغه های مدیریت
٧. راهکارها
جمع بندی: کوچک و ناب شدن
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ۶: مدیریت کیفیت
مقدمه: راز موفقیت شرکتها
١. اصول مدیریت کیفیت
٢. استانداردهای کیفیت
٣. اقدامات پیشگیرانه و تضمین کیفیت
۴. بهبود مداوم
۵. مستند سازی
۶. گوش به فرمان مشتری
جمع بندی: فردا صبح خیلی دیر است
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ٧: مدیریت پروژه
مقدمه: پروژه های مرگ یا زندگی
١. چک لیست ارزیابی وضعیت مدیریت پروژه
٢. انتخاب پروژه
٣. تعیین اهداف
۴. تیم و تیم سازی
۵. محدودیت های پروژه
۶. فرایند کنترل پروژه
٧. ابزارهای برنامه ریزی و ردیابی پروژه
٨. گزارش عملکرد
٩. نکات طلایی
جمع بندی: از چاله به چاه نیفتید!
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ٨: مدیریت بر انسانها
مقدمه: درسهایی به قیمت چند قرن تجربه
١. نظام جذب و استخدام
٢. حقوق و دستمزد
٣. آموزش و توسعه نیروها
۴. انگیزش
۵. ارزیابی عملکرد کارکنان
۶. سازماندهی
٧. ارتباطات
٨. کار گروهی
جمع بندی: سعی و خطا هرگز!
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ٩: حسابداری ساده
مقدمه: حسابداری از روی ضخامت بسته پول!
١. ریز نمرات شما!
٢. چرا باید حسابها را نگه داشت؟
٣. معادله حسابداری
۴. پول ناپدید نمی شود
۵. همه چیز در دو ستون
۶. به کارگیری “اصول حسابداری” به جای . . .
٧. بودجه بندی و پیش بینی های مالی
٨. نکاتی درباره بودجه بندی
٩. حساب سود و زیان
١٠. صورت جریان های نقدی
١١. ترازنامه
١٢. تفسیر حساب ها
١٣. چقدر بودجه لازم دارید؟
١۴. نه اشباه رایج
جمع بندی: نقش حسابداران نمایشی نیست
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١٠: بازاریابی
مقدمه: حکم مرگ و زندگی
١. آماده تغییر الگوی ذهنی خود باشید
٢. جزو “غافلان” نباشید!
٣. بازاریابی چیست؟
۴. بازار و قواعد بازی در ان را بشناسید
۵. بخش بندی بازار
۶. نوع بازاریابی شما “انبوه” است یا “گزینشی” ؟
٧. نگران تصویر خود در ذهن مشتری باشید
٨. عوامل تحت کنترل را بشناسید
٩. اینترنت را فراموش نکنید
١٠. عوامل تحت کنترل شما در فروش خدمات بیشتر است
١١. تیم بازاریابی درست کنید
١٢. مراقب روند پیشرفت کار باشید
١٣. مشتری یعنی تاج سر
١۴. خلاقیت یعنی جذب مشتری
١۵. خدمات پس از فروش یعنی جذب مشتری
١۶. اطلاعات بازار: ارزشمندترین دارایی شما
جمع بندی: چشم از بازار برندارید
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١١: مدیریت رشد
مقدمه: موفقیت هایی که باید طعمش را چشید
١. انگیزه ها و پیش نیازهای رشد
٢. استراتژی رشد
٣. منابع رشد
۴. مدیریت فرایند رشد
۵. مراقب رقبا باشید
۶. چالش هایی که باید مدیریت شوند
٧. احساساتی که باید بر آنها غلبه کرد
جمع بندی: لقمه ای به اندازه دهانتان بردارید
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١٢: راهنمای حقوقی
مقدمه: خواندن قانون یا گرفتار شدن در دادگاه ها؟
١. ثبت شرکتهای تجاری در ایران
٢. خرید یا اجاره دفتر کار
٣. روابط استخدامی و بیمه کارکنان
۴. اسناد مالی
۵. انحلال، ورشکستگی و تصفیه شرکت
۶. چطور وکیل بگیریم؟
جمع بندی: مواظب ندانم کاری های پر دردسر باشید!
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١٣: تهیه پول
مقدمه: بدون پول هرگز!
١. دوران سخت تهیه پول
٢. راه های سخت تهیه پول
٣. نکاتی که نباید فراموش شوند
جمع بندی: هرگز دلسرد نشوید
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١۴: معرفی بانکها و صندوق های حمایتی
مقدمه: اطلاعاتی از جنس پول
١. انواع وام ها و تسهیلات بانکی
٢. بانک های ایرانی چه می کنند؟
٢-١. بانک های تخصصی
٢-٢. بانک های عمومی
٢-٣. بانک های خصوصی
٣. صندوق ها و مؤسسات حمایتی
جمع بندی: ضرر نمی کنید
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١۵: مراکز رشد
مقدمه: از بیمارستان تا مرکز رشد
١. چرا مراکز رشد؟
٢. خدمات مرکز رشد
٣. شرایط ورود به مراکز رشد
۴. مراکز رشد ایران
جمع بندی: برگ برنده رقابت
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید

فصل ١۶: تعیین ارزش و قیمت شرکت
مقدمه: شرکت شما چقدر می ارزد؟
١. بلوف نزنید
٢. دو اصل اساسی ارزش گذاری
٣. خریدار هستید یا فروشنده؟
۴. ارزش شرکت ها چگونه افزایش می یابد؟
۵. روش های ارزش گذاری شرکت ها
جمع بندی: عقل مردم به چشمشان است
برای مطالعه بیشتر این منابع را ببینید