صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۱

ایده مهم نیست ، اجرا مهمه !

100farman_11