صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۳

اگر ایده ای به ذهنت رسیده، هیجان زده نشو ، قبلا به احتمال ۹۹درصد به ذهن حداقل۱نفر رسیده، پس یه جستجو بکن !

100farman_3