cart2

در این بیانیه توجه به ارزشهای Agile بیشتر مدنظر قرار گرفته اند:

 اشخاص و تعامل میان افراد به جای      فرآیندها و ابزار

نرم افزارهای ساخته شده      به جای      مستندات

همکاری با مشتری            به جای      مفاد قرارداد

پذیرش تغییرات                 به جای       دنبال کردن یک طرح

تیم های توسعه نرم افزار با رویکرد چابک بیشترین میزان همکاری، سازگاری با یکدیگر با کمترین تشریفات و سربار را برای ارائه محصول با کیفیت دارند. ممکن است مواردی که در سمت چپ بیانیه قرار دارند برای پیشبرد کار لازم باشند اما در تیم های چابک ما به جای مستندات کاغذی به افراد و تعامل با آنان ، توجه داریم. نوشتن نیازمندیها روی کاغذ ، چندان سودمند نیست در جایی که شما می توانید به سادگی نیازهای مشتری را از زبان او بشنوید و برای پاسخ به ابهامات به سادگی با او ارتباط برقرار نمایید.

همچنین نرم افزارهای در حال استفاده و ساخته شده، یکی از بهترین ابزارها برای شناخت نیازمندیهای آن سازمان هستند. در توسعه نرم افزار چابک با استفاده از روشهایی مانند TDD (توسعه بر اساس تست)، متافورها (مفاهیم به اشتراک گذاشته شده روی سیستم) و آزمون پذیرش میتوان نیازها را تا حدود زیادی شناسایی کرد.

ضمنا شما می توانید اهمیت مفاد قرارداد را بر اساس مذاکرات پیوسته با مشتری، کاهش دهید. این شیوه با افزایش شفافیت و اعتماد متقابل همراه با همکاری مناسب و باز با مشتریان قابل اجراست. طرح ها ارزشمند هستند، اما مشتریان و بازار کار به طرح های شما اهمیتی نمی دهند و بیشتر انتظار دارند که نرم افزاری مطابق با نیازهای دائما در حال تغییر خود داشته باشند.

پیشنهاد میدم این رو هم حتما مطالعه کنید!