کنفرانس

کنفرانس تجربه کاربری شیراز، یک رویداد مهم!

توسط |فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵|

این بار جامعه کاربری شیراز ، دست به یه اقدام مهم زدند و اون هم تدارک کنفرانسی با محوریت تجربه کاربری ، اونهم در شیراز است .در سال گذشته امید امرایی به همراه تیمش در جامعه کاربری شیراز ، فعالیت های بسیار ارزشمندی رو در زمینه آموزش و به اشتراک گذاری تجربه کاربری در شیراز […]

دومین کنفرانس تجربه کاربری ایران

توسط |مهر ۲۵ام, ۱۳۹۴|

یکی از مهترین نکاتی که باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردد بحث تجربه کاربری هست ، مقوله ای میان رشته ای که بسیار جذاب است ! متاسفانه در این زمنیه منابع فارسی بسیار محدود است ، علاوه بر این افراد بسیار زیادی مدعی تخصص در زمینه تجربه کاربری هستند ، بدون آنکه تجربه ای عملی در […]

دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی‎

توسط |بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۲|

همانطور که گفتم یکی از موثر ترین راه ها جهت گسترش و توسعه سرمایه اجتماعی حضور در رویداد های مربوط به کارآفرینی است.لذا در دکتر استارتاپ بخشی در قالب اخبار جهت معرفی این دسته رویداد ها در نظر گرفته شده است

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند:
کنفرانس بین المللی کارآفرینی
با تاکید بر بهبود محیط کسب […]