توهم

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۳

توسط |اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۳
یک کلاه مشکی و منتقد همیشه در تیمتان داشته باشید !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۲

توسط |اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۲
هیچ کس به اندازه شما عاشق ایده تان نیست !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۸

توسط |اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۸
راه اندازی استارتاپ روشی برای پولدار شدن یک شبه نیست !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶

توسط |اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶
عاشق ایده خودت نشو !در بیشتر مواقع بازار به ایده طلایی شما ( توهم شما )اصلا نیازی ندارد! کمی واقع بین باش!