اعتبارسنجی

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۸

توسط |اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۸
انجام مصاحبه عمیق،برای تشخیص مسئله (Problem) از واجبات است!

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۴

توسط |اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۴
در شروع کار پرسشنامه های سنتی و چند گزینه ای رو کلا بیخیال شید ! اطلاعات بدرد بخوری براتون تولید نمی کنن!

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۳

توسط |اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۱۳
یک کلاه مشکی و منتقد همیشه در تیمتان داشته باشید !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶

توسط |اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶
عاشق ایده خودت نشو !در بیشتر مواقع بازار به ایده طلایی شما ( توهم شما )اصلا نیازی ندارد! کمی واقع بین باش!