Book

این کتاب راهنمای سریع Agile برای رهبران تیم ها، اعضای تیم، مشاوران، مربیان و برنامه نویسان می باشد. این فلش کارتها را می توانید به عنوان یادآوری کننده یا مرجع یا حتی در محاورات بین سایر اعضای تیم ، استفاده نمایید یا آن را با سایر اعضای تیم به اشتراک بگذارید یا حتی آنها را به عنوان  یک نشانه یا یادآور در میز مدیر خود بگذارید. همچنین می توانید یک کارت را از میان کارتها بیرون کشیده و در مورد آن بحث و گفتگو نمایید؛ همچنین کارتهای مفید را می توانید روی دیوار یا مانیتور خود بچسبانید و از آن برای  ارسال پیام بین اعضای تیم استفاده کنید.

این کارتها خلاصه ها و تمرین های کاربردی دقیقی از Agile و تجربیات ارزشمند را در اختیار شما قرار میدهند تا به شما کمک کنند که در تله نیوفتید. این کارتها روزانه یک توصیه برای کار تیمی چابک در اختیار شما قرار میدهند و حتی می توانید به عنوان یک مربی در اداره یک تیم چابک از آنها استفاده نمایید.

حتی اگر شما یک تیم حرفه ای هستید باز هم این کارتها می توانند برای پیشرفت تیم شما ، ایده های متنوع و جالبی را ارائه دهند.

البته هشدار ما به شما این است که از این کارتها تنها به عنوان مرجع، یادآور یا چک کننده آیتم های کاری استفاده کنید نه به عنوان قوانین و شرایط مطلق کاری.

هر کارت، لیستی خلاصه از یک ویژگی Agile را مشخص نموده و پشت هر کارت ، توضیحاتی در مورد آن داده شده است و کارتها در ۴ دسته قرار گرفته اند:

ایده ها               اصول، مفاهیم و ارزشهای مهم Agile

طرح و برنامه      برنامه ریزی، تخمین، سناریو و تستهای پذیرش (برای چک کردن نیازمندیها)

تیم                      تیم و تمرین هایی برای همکاری بیشتر

کد                       کدنویسی، طراحی، توسعه بر پایه تست و refactoring

وبسایتها :

http://AgileInAFlash.com    سایت مرجع برای پاسخ به سوالات

http://www.pragprog.com/titles/olag    فروم برای بحث های Agile

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با تیم چکاد و دکتر استارتاپ قرار است بخشهای مفیدی از این فلش کارت ها را بطور اختصاصی در وبسایت دکتر استارتاپ ترجمه و ارایه دهیم!منتظر نظرات شما عزیزان هستم.