صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶

عاشق ایده خودت نشو !در بیشتر مواقع بازار به ایده طلایی شما ( توهم شما )اصلا نیازی ندارد! کمی واقع بین باش!

100farman_6