صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۴

همه قرار نیست کارآفرین بشن!اصلا تو ویژگی های کارآفرین شدن رو داری؟ توانش رو داری!یه آزمون خودشناسی بده!

100farman_4