agile

فلش کارت دو: ارزشهای چابک ، نام دیگر بیانیه Agile

توسط |مهر ۱۶ام, ۱۳۹۲|

در این بیانیه توجه به ارزشهای Agile بیشتر مدنظر قرار گرفته اند:
 اشخاص و تعامل میان افراد به جای      فرآیندها و ابزار
نرم افزارهای ساخته شده      به جای      مستندات
همکاری با مشتری            به جای      مفاد قرارداد
پذیرش تغییرات                 به جای       دنبال کردن یک طرح
تیم های توسعه نرم افزار با رویکرد چابک بیشترین میزان همکاری، سازگاری با یکدیگر […]

ترجمه کتاب فلش کارت های Agile

توسط |شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۲|

این کتاب راهنمای سریع Agile برای رهبران تیم ها، اعضای تیم، مشاوران، مربیان و برنامه نویسان می باشد. این فلش کارتها را می توانید به عنوان یادآوری کننده یا مرجع یا حتی در محاورات بین سایر اعضای تیم ، استفاده نمایید یا آن را با سایر اعضای تیم به اشتراک بگذارید یا حتی آنها را […]