اجایل

فلش کارت دو: ارزشهای چابک ، نام دیگر بیانیه Agile

توسط |مهر ۱۶ام, ۱۳۹۲|

در این بیانیه توجه به ارزشهای Agile بیشتر مدنظر قرار گرفته اند:
 اشخاص و تعامل میان افراد به جای      فرآیندها و ابزار
نرم افزارهای ساخته شده      به جای      مستندات
همکاری با مشتری            به جای      مفاد قرارداد
پذیرش تغییرات                 به جای       دنبال کردن یک طرح
تیم های توسعه نرم افزار با رویکرد چابک بیشترین میزان همکاری، سازگاری با یکدیگر […]

فلش کارت ۱ : چرا Agile؟

توسط |شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۲|

در Agile :
همه چیز را یک جا ببینید. کسب و کار و تجارت را به عنوان دشمنی نامرئی تصور کنید و تیم توسعه را برای رسیدگی مستمر به مشتریان خود هماهنگ کنید.
 در فواصل زمانی منظم هر بار یک خروجی از محصول خود داشته باشید. با توسعه تکرارشونده می توانید هر چند هفته یا هر چند […]