مجموعه ای از جمله های کاربردی متناسب با اکوسیستم استارتاپی ایران

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۹

توسط |اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۹
حداقل در یکی از رویدادهای کارآفرینی شرکت کن !رویداد هایی مثل ماشین استارتاپ ناب، استارتاپ ویکند!

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۸

توسط |اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۸
راه اندازی استارتاپ روشی برای پولدار شدن یک شبه نیست !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۷

توسط |اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۷
یک کارآفرین ریسک آبرو می کنه  ! ترس از آبرو داری بیخیال کارآفرینی شو !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶

توسط |اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۶
عاشق ایده خودت نشو !در بیشتر مواقع بازار به ایده طلایی شما ( توهم شما )اصلا نیازی ندارد! کمی واقع بین باش!

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۵

توسط |فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۵
رهبر یک تیم شکست خورده یا ستاره یک تیم موفق!مسئله این است! کدام برات مهمتره ؟

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۴

توسط |فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۴
همه قرار نیست کارآفرین بشن!اصلا تو ویژگی های کارآفرین شدن رو داری؟ توانش رو داری!یه آزمون خودشناسی بده!

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۳

توسط |فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۳
اگر ایده ای به ذهنت رسیده، هیجان زده نشو ، قبلا به احتمال ۹۹درصد به ذهن حداقل۱نفر رسیده، پس یه جستجو بکن !

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۲

توسط |فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ویژه استارتاپ ها ، فرمان شماره ۲
استارتاپ واستارتاپ ویکنددومفهوم متفاوت هستند ،اولی یک مفهوم ودومی نام یک رویدادآموزشی است !

صدفرمان استارتاپی ، فرمان شماره ۱

توسط |فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴|

صدفرمان استارتاپی ، فرمان شماره ۱ :
قبل از شروع به راه اندازی استارتاپت، حتما حداقل یکبارتعاریف رسمی مفهوم استارتاپ رومطالعه کن!