taghiabadi

درباره امیر تقی آبادی

این کاربر هیچ جزییاتی ندارد
تا کنون امیر تقی آبادی ایجاد کرده است2 نوشته های.

دومین مسابقه سخنرانی سخن سواران – شریف

توسط |اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۳|

دومین مسابقه سخنرانی سخن‌سواران – شریف
بخش قابل توجهی از ارتباطات میان انسان‌ها، در تعاملات شفاهی و گفتگوها اتفاق می‌افتد. به همین سبب، قابلیت‌های کلامی و زبانی شما نقشی تعیین‌کننده در میزان اثربخشی بسیاری از اعمالتان در زندگی ایفا می‌کند. ارتقای ظرفیت‌های زبانی و هوش کلامی و کسب مهارت‌های سخنوری، نه تنها بر کیفیت ارتباطات شما […]

اهمیت ارتقا مهارت‌های سخنوری

توسط |فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۳|

مهم نیست کارمند باشیم یا رئیس یا حتی نگهبان یک کارخانه متروکه. تا زمانی که زنده‌ایم به ارتباط با دیگران نیازمندیم و زبان به‌عنوان مهم‌ترین راه شناخته‌شده برای برقراری ارتباط همیشه در خور توجه بوده و هست. همه ما، هر روزه به دنبال معرفی خود به یک نفر یا انبوهی از جمعیت اقدام به سخنرانی […]